Chính trị

TPHCM chú trọng cung cấp thông tin chính thống cho đảng viên ở ngoài nước

SGGPO
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chú trọng cung cấp thông tin chính thống cho đảng viên ở ngoài nước qua các phương tiện truyền thông của Đảng, Nhà nước; làm cho cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần yêu nước, có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Tin liên quan

Sáng 5-7, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao và Ban Tổ chức Trung ương đồng chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quy định 228-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài” và góp ý dự thảo quy định mới.

Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. 

Tham dự và phát biểu tại điểm cầu TPHCM, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin, Thường trực Thành ủy TPHCM thống nhất cao với bố cục, kết cấu, nội dung các dự thảo cũng như các nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy định 228, trên nguyên tắc kế thừa, phát huy những nội dung còn phù hợp. Đồng thời cập nhật những yêu cầu mới gắn với yêu cầu thực tiễn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài, trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, bằng những quy định cụ thể về nhiệm vụ đảng viên, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan trong nước và ở nước ngoài.

TPHCM chú trọng cung cấp thông tin chính thống cho đảng viên ở ngoài nước ảnh 1 Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết thực hiện Quy định số 228 tại điểm cầu TPHCM. Ảnh: THU HƯỜNG

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, TPHCM là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; quy mô về số lượng tổ chức Đảng, đảng viên lớn. Hiện nay, xu hướng đảng viên ra nước ngoài ngày càng tăng và thường xuyên hơn, từ năm 2014 đến năm 2021, Đảng bộ TPHCM có 57.689 lượt đảng viên ra nước ngoài. 

Trước thực tế đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên ở nước ngoài. Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy cũng chủ động xây dựng các quy định, hướng dẫn gắn với đặc điểm, tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chuyên đề về công tác quản lý đảng viên gắn với Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, qua đó, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những sai sót. Cụ thể, từ năm 2014 đến nay, có 47 đảng viên vi phạm Quy định 228, các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện việc kiểm điểm, xử lý theo quy định.

Thay mặt lãnh đạo Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Hồ Hải khẳng định, để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp tục thường xuyên quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên bằng những hình thức thiết thực tại các buổi họp sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ. Chú trọng cung cấp thông tin chính thống cho đảng viên ở ngoài nước qua các phương tiện truyền thông của Đảng, Nhà nước; làm cho cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần yêu nước, có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp tục chủ động, tích cực phòng ngừa, đấu tranh với các biểu hiện phai nhạt lý tưởng, chống chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh những hạn chế, hướng dẫn đồng bộ và nhất quán việc thực hiện các nhiệm vụ xét duyệt, quản lý đảng viên ở nước ngoài, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, tăng cường các giải pháp quản lý hoạt động của đảng viên bằng cách giao và kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, thông qua giao nhiệm vụ cho đảng viên để tổ chức Đảng nắm bắt được năng lực công tác, quản lý các mối quan hệ xã hội cũng như nắm bắt phẩm chất, đạo đức, lối sống, giúp cho cấp ủy, chi bộ đánh giá sát đảng viên, ngăn chặn những tiêu cực.

Từ thực tiễn thực hiện Quy định 228 tại TPHCM, thời gian qua và trên cơ sở Quy định mới của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài, TPHCM kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương, Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao nghiên cứu 3 nội dung. Trong đó, định kỳ sơ kết 5 năm thực hiện Quy định để đánh giá quá trình triển khai thực hiện để kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại và có giải pháp thực hiện tốt hơn để phù hợp với tinh hình thực tế trong từng thời điểm. Nghiên cứu bổ sung việc xây dựng phần mềm quản lý đảng viên đi nước ngoài, để cập nhật thông tin kịp thời, có hưởng xử lý các tình huống phát sinh. Đồng thời, ban hành cẩm nang những vấn đề đảng viên cần quan tâm khi đi nước ngoài về việc riêng.

THU HƯỜNG

Tin cùng chuyên mục