Giáo dục

TPHCM: Cho phép tạm điều chỉnh sĩ số mô hình trường tiên tiến tối đa 35 học sinh/lớp

SGGPO
Văn phòng UBND TPHCM vừa ra thông báo về kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức tại cuộc họp nghe báo cáo triển khai mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại TPHCM. 

Tin liên quan

Theo đó, sau khi nghe báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM và ý kiến của các sở, ngành liên quan gồm Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan khẩn trương tham mưu UBND TPHCM xây dựng Quyết định có tính quy phạm pháp luật để thay thế Quyết định số 3036/QĐ-UBND (ngày 20-6-2014) của Chủ tịch UBND TP về tiêu chí Trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại TPHCM.
Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức lưu ý Sở GD-ĐT TPHCM rà soát kỹ thẩm quyền, quy trình triển khai từ bước đăng ký tham gia, tiêu chí (quy mô, địa điểm, số lượng học sinh, cơ sở vật chất...) và cách thức đánh giá công nhận đạt tiêu chí. UBND TPHCM yêu cầu việc tham mưu phải thực hiện trong tháng 9-2021.
Song song đó, cũng trong tháng 9, Sở GD-ĐT TPHCM được giao nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mô hình trường tiên tiến đối với 40 trường đã được phê duyệt Đề án, báo cáo kết quả cho UBND TPHCM trước ngày 30-9-2021.
Trước mắt, để đảm bảo tính ổn định, quyền và lợi ích của học sinh, UBND TPHCM cho phép các trường đang thực hiện mô hình trường tiên tiến tiếp tục hoạt động cho đến khi ban hành quyết định mới thay thế Quyết định số 3036, trong đó điểm đổi mới là chấp thuận tạm thời điều chỉnh sĩ số học sinh/lớp của các trường đang thực hiện mô hình trường tiên tiến không quá 35 học sinh/lớp (trước đây quy định là 30 học sinh/lớp). 
Trước đó, ngày 10-9-2021,  Sở GD-ĐT TPHCM đã có văn bản gửi trưởng phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và các quận, huyện, hiệu trưởng các trường THPT công lập và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về tiếp tục hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn TPHCM.
Theo đó, đối với các khoản thu thực hiện mức thu trường tiên tiến, xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, các đơn vị cần lưu ý điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và xây dựng mức thu phù hợp với các hoạt động giảng dạy thực tế phát sinh trong thời gian học trực tuyến. 

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục