Cải cách hành chính

TPHCM chi trả chính sách xã hội không dùng tiền mặt

SGGP
UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại TPHCM.

Trường hợp đặc biệt, người hưởng trợ cấp được xem xét chi trả tại nơi cư trú

Trường hợp đặc biệt, người hưởng trợ cấp được xem xét chi trả tại nơi cư trú

Hai hình thức được đề cập trong kế hoạch là chi trả qua tài khoản ngân hàng (ATM) và qua thẻ chi trả của bưu điện. Trường hợp đặc biệt, người hưởng trợ cấp không có khả năng nhận trợ cấp qua hai hình thức trên thì được xem xét chi trả tại nơi cư trú. 

Mức phí dịch vụ nhận chính sách là 6.600 đồng/người/tháng, đã bao gồm phí chuyển khoản ngân hàng. Thời gian thực hiện việc chi trả này từ tháng 10-2021.

Thời gian chi trả từ ngày 1 đến ngày 10 hàng tháng. 

MAI ANH ĐÀO

Tin cùng chuyên mục