Giáo dục

TPHCM chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên làm việc lúc phòng, chống dịch Covid-19

SGGPO
Trong thời gian học sinh, sinh viên TPHCM nghỉ học lúc dịch bệnh, những ngày làm việc thực tế được tính để chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức ngành Giáo dục – Đào tạo là những ngày công chức, viên chức làm nhiệm vụ chuyên môn theo phân công cụ thể.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa có văn bản gửi Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch UBND 24 quận - huyện chỉ đạo về thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý và chi thu nhập tăng thêm đối với công chức, viên chức ngành Giáo dục – Đào tạo trong thời gian nghỉ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, trong thời gian học sinh, sinh viên TPHCM nghỉ học lúc dịch bệnh, những ngày làm việc thực tế được tính để đánh giá, phân loại hàng quý và chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức ngành Giáo dục – Đào tạo là những ngày công chức, viên chức tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo phân công cụ thể bằng văn bản của cấp có thẩm quyền.

TPHCM chi thu nhập tăng thêm cho giáo viên làm việc lúc phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 1 Học sinh Trường Tiểu học An Hội (quận Gò Vấp) quay lại trường vào sáng 8-5

UBND TPHCM giao Sở Giáo dục – Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND quận – huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện: tổ chức triển khai, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Giáo dục – Đào tạo thực hiện tốt công tác đánh giá, phân loại hàng quý và chi thu nhập tăng thêm theo nguyên tắc trên; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc phân công nhiệm vụ, bố trí công tác chuyên môn và kết quả đánh giá, phân loại của công chức, viên chức đảm bảo công khai, minh bạch.

Đồng thời, có biện pháp giải quyết kịp thời, xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các cá nhân, tổ chức có liên quan nếu xảy ra sai phạm, khiếu nại, tố cáo.

MẠNH HÒA

Tin cùng chuyên mục