Đầu tư

TPHCM: Chỉ giải ngân được 17% vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2022

SGGPO
UBND TPHCM vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Căn cứ số liệu của Kho bạc Nhà nước TPHCM cung cấp, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 của TPHCM đã giải ngân đến cuối tháng 6-2022 chỉ đạt 5.941,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 17% tổng kế hoạch vốn giao.

Ảnh minh họa: CAO THĂNG

Ảnh minh họa: CAO THĂNG

UBND TPHCM cho rằng tỷ lệ giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 chưa nhiều so với các năm trước đây do nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng chủ yếu là ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2021, việc tái khởi động thi công các dự án các tháng đầu năm 2022 có độ trễ nhất định sau thời gian TPHCM thực hiện ứng phó với tình hình dịch Covid-19; chi phí đầu vào không ổn định và có xu hướng tăng… 

Ngoài các nguyên nhân khách quan trên, UBND TPHCM còn nêu ra một số nguyên nhân chủ quan khác làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đơn cử, do các khó khăn liên quan công tác giải phóng mặt bằng; cần phải có thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án trên cơ sở Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 19-10-2021 của HĐND TPHCM, Quyết định 4354/QĐ-UBND ngày 28-12-2021 về kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 nguồn vốn địa phương của UBND TPHCM.

Để đạt mục tiêu giải ngân năm 2022 từ 95% trở lên, UBND TPHCM sẽ triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp. 

TPHCM cũng chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, các chủ đầu tư hoàn thành công tác giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, đơn vị mình; đôn đốc các nhà thầu thực hiện nghiêm quy định về thanh toán, quyết toán giá trị công trình và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND TPHCM về việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn, báo cáo ngay với UBND TPHCM tình trạng các nhà thầu triển khai chậm trễ, không đảm bảo năng lực, chất lượng, tiến độ, không thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

ĐỨC TRUNG

Tin cùng chuyên mục