Giáo dục

TPHCM chấn chỉnh các khoản thu đầu năm học

SGGPO
Đối với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở GD-ĐT TP lưu ý các trường không lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định của Bộ GD-ĐT.

Học sinh trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: THU TÂM

Học sinh trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: THU TÂM

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc chấn chỉnh công tác quản lý thu chi các khoản thu đầu năm học 2020-2021.

Theo đó, Sở GD-ĐT TP lưu ý các đơn vị trường học thực hiện công khai về cam kết chất lượng GD-ĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính.

Riêng về công tác hướng dẫn thu và sử dụng học phí, các khoản thu khác đầu năm học, Sở GD-ĐT TP yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập nghiêm túc thực hiện các công văn, chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, UBND TPHCM về thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác đầu năm học. 

Ngoài ra, các trường phải xây dựng dự toán các khoản thu khác theo nội dung hướng dẫn chuyên môn của ngành GD-ĐT về thực hiện chương trình dạy học 2 buổi/ngày, chương trình ngoại khóa trước khi tổ chức thông báo cho phụ huynh học sinh.

Sở GD-ĐT TP đề nghị phòng GD-ĐT các quận huyện, phòng Tài chính – Kế hoạch sớm tham mưu UBND quận, huyện ban hành hướng dẫn thu chi đối với các cơ sở giáo dục theo phân cấp quản lý.

Các cơ sở giáo dục trực thuộc quận, huyện chỉ được tổ chức thu các khoản sau khi có hướng dẫn của quận, huyện về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2020-2021 đối với các cơ sở GD-ĐT công lập trên địa bàn phân cấp.

Trong trường hợp trường học có tổ chức học trực tuyến (online), đề nghị các đơn vị có công văn đề xuất mức thu về Sở GD-ĐT để xem xét có ý kiến nhưng phải đảm bảo nguyên tắc mức thu không vượt quá khung học phí theo quy định của từng bậc.

Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập, các cơ sở được tự quyết định theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Nghị định 86/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến 2020-2021.

Đối với kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở GD-ĐT TP lưu ý các trường không lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định của Bộ GD-ĐT.

Cụ thể, ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, không thu các khoản như bảo vệ cơ sở vật chất nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua máy móc, trang thiết bị, đồ dùng học trong trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng các công trình nhà trường.

Đối với phòng GD-ĐT các quận, huyện cần phải tham mưu cho UBND các quận, huyện chỉ đạo các phòng ban có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát, thành lập các đoàn kiểm tra tình hình thu chi đầu năm tại các cơ sở giáo dục trực thuộc phân cấp.

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục