Giáo dục

TPHCM ban hành tiêu chí lựa chọn SGK phục vụ chương trình GDPT mới

SGGPO
UBND TPHCM vừa có quyết định ban hành quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TPHCM. 

Theo đó, Sở GD-ĐT TP và UBND các quận, huyện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung được quy định tại Thông tư 01 của Bộ GD-ĐT, đồng thời triển khai tiêu chí lựa chọn đến các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP, làm căn cứ thực hiện việc lựa chọn SGK theo quy định. Việc lựa chọn SGK phải đảm bảo các tiêu chí sau:

- Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của TP:

+ Lựa chọn SGK phù hợp với việc giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh TP, giúp học sinh thấm nhuần, tự hào với văn hóa, truyền thống năng động, sáng tạo, nghĩa tình của TPHCM, của Việt Nam và của địa phương nơi học sinh đang sống, trong đó chú ý vai trò, vị trí của TPHCM đối với cả nước.

+ Kiến thức hiện đại, hội nhập khu vực và quốc tế, có giá trị liên hệ thực tiễn đến đời sống hàng ngày, môi trường xung quanh học sinh.

+ SGK phải đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa người Việt Nam trên mọi miền đất nước, trong đó chú trọng phong tục, tập quán, lối sống, văn hóa địa phương.

+ SGK đáp ứng được đinh hướng phát triển GD-ĐT của TP, xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

+ Khuyến khích học sinh thực hành nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực chủ động học tập, hình thành kỹ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, giáo dục gợi mở, tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm, phát huy tối đa khả năng sáng tạo, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

- Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông:

+ Việc lựa chọn SGK phải phù hợp với các yếu tố phục vụ cho giáo dục như cơ sở vật chất, đội ngũ, cán bộ quản lý, giáo viên…. phục vụ mục tiêu giáo dục, nhất là trong tổ chức dạy học ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng giúp học sinh trở thành công dân toàn cầu, sẵn sàng cho quá trình hội nhập quốc tế và khu vực.

+ Phù hợp với điều kiện thiết bị dạy học hiện đại, đáp ứng tốt và phát huy thế mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông cũng như ngoại ngữ trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

+ SGK phải đảm bảo tính phân hóa, đa dạng loại hình hoạt động, tạo điều kiện khuyến khích cán bộ quản lý và giáo viên tâm huyết, năng động, sáng tạo được phát huy năng lực, sở trường, tổ chức dạy học theo định hướng phát huy năng lực và phẩm chất của học sinh, tăng cường giáo dục kỹ năng thực hành xã hội.

+ Đáp ứng tích cực và có tính mở trong đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giảng dạy – học tập, kiểm tra – đánh giá hướng đến giáo dục thông minh, tiệm cận dần các chuẩn mực quốc tế, xây dựng xã hội học tập. 

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục