Giáo dục

TP Hà Nội dự kiến chi hơn 61 tỷ đồng đào tạo 270 cán bộ thành tiến sĩ, thạc sĩ

SGGPO
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 - 2025 và định hướng đến năm 2030”.

Theo đề án này, đối tượng được hưởng lợi là công chức, lãnh đạo, quản lý cấp phòng và quy hoạch chức danh tương đương cấp phòng; công chức chuyên môn nghiệp vụ thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã; cán bộ công chức cấp xã; viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập. Tổng kinh phí thực hiện đề án đến năm 2025 là hơn 272,3 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố. Riêng đào tạo sau đại học, nguồn kinh phí dự kiến là 61,6 tỷ đồng, trong đó đào tạo sau đại học tại các nước tiên tiến dự kiến chi phí 9,6 tỷ đồng, đào tạo sau đại học trong nước là 52 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đối với việc đào tạo sau đại học, đề án nêu rõ, TP Hà Nội sẽ cử đi đào tạo sau đại học tại các nước tiên tiến với công chức, viên chức không quá 35 tuổi thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp công lập. Chỉ tiêu là 30 người (5 tiến sĩ, 25 thạc sĩ) thuộc các chuyên ngành đào tạo tài chính, kinh tế, kế toán, công nghệ thông tin, quản lý đô thị thông minh và sáng tạo, quản lý công, chính sách công, biến đổi khí hậu, quản lý giáo dục, quản lý bệnh viện.

Thành phố cũng sẽ cử đi đào tạo sau đại học ở trong nước công chức, viên chức (lần đầu được cử đi đào tạo không quá 40 tuổi) thuộc các sở, cơ quan tương đương sở; UBND quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp công lập. Chỉ tiêu đào tạo 240 người, gồm 40 tiến sĩ, 200 thạc sĩ, thuộc chuyên ngành tài chính, kế toán, công nghệ thông tin, quản lý đô thị thông minh và sáng tạo, biến đổi khí hậu, quản lý công, chính sách công, các chuyên ngành về luật, giao thông vận tải, kế hoạch đầu tư, quy hoạch kiến trúc, tài nguyên môi trường, xây dựng, quản lý giáo dục, quản lý bệnh viện.

TP Hà Nội dự kiến chi hơn 61 tỷ đồng đào tạo 270 cán bộ thành tiến sĩ, thạc sĩ  ảnh 1 Mỗi năm, cả nước có hàng ngàn tiến sĩ, thạc sĩ tốt nghiệp đại học

Cụ thể, đối với 5 trường hợp cử đi đào tạo thành tiến sĩ tại các nước tiên tiến trên thế giới, sẽ có 1 trường hợp đi năm 2023, 2 trường hợp đi năm 2024 và 2 trường hợp đi năm 2025. Dự kiến tổng chi phí đào tạo cho 5 trường hợp đi học tiến sĩ ở nước ngoài khoảng 4 tỷ đồng; 25 trường hợp được cử đi học thạc sĩ ở nước ngoài dự kiến hết khoảng 5,6 tỷ đồng.

Với 40 trường hợp cử đi đào tạo thành tiến sĩ ở trong nước, năm 2022 có 5 trường hợp, năm 2023 có 10 trường hợp, năm 2024 có 15 trường hợp và năm 2025 có 10 trường hợp. Tổng chi phí dự kiến đào tạo 40 tiến sĩ này khoảng 12 tỷ đồng, mỗi trường hợp khoảng 300 triệu đồng. Với 200 thạc sĩ, chi phí khoảng 40 tỷ đồng, mỗi trường hợp 200 triệu đồng.

NGUYỄN QUỐC

Tin cùng chuyên mục