Xã hội

TP Cần Thơ để xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý công chức, viên chức

SGGP
Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công khai Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm; số lượng cấp phó… giai đoạn năm 2016 đến 30-4-2018 của UBND TP Cần Thơ.

Theo thông báo, đối với công tác quản lý biên chế công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước, tại thời điểm kiểm tra còn một đơn vị sử dụng 17 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP không đúng loại công việc theo quy định; 6 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 72 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; 2 cơ quan, đơn vị hành chính sử dụng 34 viên chức để làm việc theo vị trí việc làm của công chức (số này đến nay đã điều động 4 viên chức về đơn vị sự nghiệp).

Đối với việc tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 112 trường hợp tuyển dụng không qua thi tuyển có 10 trường hợp chưa đáp ứng tiêu chuẩn tuyển dụng;  2 trường hợp UBND TP Cần Thơ không gửi văn bản lấy ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ trước khi tuyển dụng.

Hiện Sở Nội vụ TP Cần Thơ đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 11 trường hợp nói trên, còn một trường hợp đã nghỉ việc. Trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn 31/532 trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ một hoặc một số tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo thực hiện kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại; chấm dứt việc sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị hành chính.

Bên cạnh đó còn điều chuyển số viên chức đang làm vị trí công việc của công chức tại các cơ quan, đơn vị hành chính sang các đơn vị sự nghiệp công lập có vị trí việc làm còn thiếu phù hợp với chuyên môn, trình độ đào tạo; có kế hoạch cử đi đào tạo, bồi dưỡng đối với các trường hợp công chức lãnh đạo, quản lý còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn; không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý.

HÀM LUÔNG

Tin cùng chuyên mục