Chính trị

TP Bến Tre phấn đấu đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030

SGGPO
Ngày 22-7, Đại hội Đảng bộ TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre (TP) lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức được bế mạc. Đồng chí Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre dự và chỉ đạo Đại hội, cùng với sự tham dự của 294 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 6.000 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Bến Tre

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Bến Tre

Nhiệm kỳ qua (2015-2020), TP Bến Tre thực hiện Nghị quyết Đại hội 11 của Đảng bộ TP Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, các chỉ tiêu của Nghị quyết đều đạt và vượt với 41/46 chỉ tiêu.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, phát triển đa dạng về loại hình, quy mô, chuyển dịch đúng hướng tăng tỷ trọng thương mại – dịch vụ gắn với du lịch, góp phần tăng thu ngân sách, vượt chỉ tiêu khá cao (vượt bình quân 15%/năm); huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển đô thị làm cho diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại; văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hệ thống chính trị chuyển biến khá đồng bộ, ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ TP Bến Tre. Đặc biệt, khắc phục những biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên.

Đáng chú ý là các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng TP Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại II, đạt chuẩn TP văn minh đô thị, đạt chuẩn TP nông thôn mới. Đây là động lực để cả hệ thống chính trị và nhân dân tiếp tục xây dựng TP Bến Tre phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại.

Với phương châm “Dân Chủ – Kỷ Cương – Nêu Gương – Đồng Thuận – Sáng Tạo”, Đại hội Đảng bộ TP Bến Tre, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân; huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; nâng chất thành phố văn minh đô thị; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng TP Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2030.

Trong đó, các chỉ tiêu chủ yếu gồm: giá trị thương mại – dịch vụ tăng 14%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 108 triệu đồng/người/năm; phát triển 1.000 doanh nghiệp mới; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,5%; trên 98% đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bến Tre nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 40 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn tái đắc cử chức danh Bí thư Thành ủy Bến Tre.

Đại hội cũng bầu ra 32 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre.

TÍN HUY

Tin cùng chuyên mục