Nông nghiệp

Tổng kết, xây dựng chính sách mới về đất đai và “tam nông”

SGGP
Việc triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW cũng đã mang lại cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta diện mạo và sức sống mới, tạo niềm tin lớn của bà con vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện chương trình làm việc chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chiều 24-6 tại Hà Nội, đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, làm trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ NN-PTNT. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Tuấn Anh cho biết, thời gian qua, việc triển khai Nghị quyết 19-NQ/TW và Luật Đất đai năm 2013 đã mang lại những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội nói chung, nhất là lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn nói riêng. Việc triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW cũng đã mang lại cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta diện mạo và sức sống mới, tạo niềm tin lớn của bà con vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

Theo Trưởng ban Kinh tế Trung ương, kết quả của buổi làm việc với những nội dung đánh giá cụ thể là cơ sở để hoàn thiện báo cáo tổng kết trình Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới. Từ kết quả tổng kết được tiến hành khoa học, bám sát thực tiễn, đánh giá đúng tình hình, Ban chỉ đạo sẽ bổ sung những ý tưởng, nội dung quan trọng trong một số vấn đề xây dựng nghị quyết mới về đất đai và nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; gợi mở những chủ trương, định hướng, giải pháp trong thời kỳ mới với mục tiêu đưa nguồn tài nguyên đất đai, nhất là đất nông nghiệp trở thành nguồn lực và động lực mới thúc đẩy nông nghiệp, kinh tế - xã hội nông thôn nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn.

PHÚC VĂN

Tin cùng chuyên mục