Infographic / Longform

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 2
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 3
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 4
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 5
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 6
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 7
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 8
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 9
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 10
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại TPHCM ảnh 11

Ảnh: VIỆT DŨNG - DŨNG PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục