Chính trị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

SGGP
Chiều 20-11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tiến hành phiên họp thường kỳ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN

 Đến dự và chỉ đạo phiên họp có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp.
Tại phiên họp, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã thảo luận, thống nhất: việc triển khai các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trước những diễn biến và yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới, lực lượng công an nhân dân cần tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về an ninh, trật tự; chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh xã hội, giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, trật tự và lành mạnh, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước…

MINH GIANG

Tin cùng chuyên mục