Chính trị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước ​

SGGPO
Sáng 24-9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập (25-9-1992 -  25-9-2022) và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự.

Dự lễ kỷ niệm còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương cùng toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước qua các thời kỳ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước  ​ ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm. Ảnh: QUẾ SƠN
Đọc diễn văn tại buổi lễ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải cho biết, sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, ngày 9-11-1946, Quốc hội Khóa I (kỳ họp thứ 2) chính thức thông qua Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là Chủ tịch nước, vừa là người đứng đầu Chính phủ, đã tạo điều kiện cho việc hình thành cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước theo cách gọi khi đó là Chủ tịch phủ, bên cạnh Thủ tướng phủ.

Trong suốt 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước, Văn phòng Chủ tịch phủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hiến pháp năm 1992 - Hiến pháp của thời kỳ đổi mới - được Quốc hội khóa VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua, đã quy định thiết chế Chủ tịch nước thành chế định độc lập. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước  ​ ảnh 2 Văn phòng Chủ tịch nước đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất. Ảnh: QUẾ SƠN

Ngày 25-9-1992, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã ký ban hành Quyết định số 01 thành lập Văn phòng Chủ tịch nước. Trong chặng đường 30 năm qua, Văn phòng Chủ tịch nước đã chủ động tham mưu, phục vụ có hiệu quả các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, thi đua, khen thưởng, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại theo quy định của Hiến pháp và pháp luật và các nhiệm vụ theo phân công của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; góp phần tích cực vào thành tựu chung của hơn 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải nhấn mạnh, tự hào về truyền thống vẻ vang gần 80 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn cách mạng mới, với quyết tâm mới, khí thế mới, tập thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước xin hứa nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đoàn kết thống nhất; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, bám sát thực tiễn đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước; khắc phục hạn chế, thiếu sót, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn phòng Chủ tịch nước đã không ngừng nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt gần 80 năm qua; nhiệt liệt chúc mừng Văn phòng Chủ tịch nước vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước  ​ ảnh 3 Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: QUẾ SƠN

Trải qua chặng đường vẻ vang, đặc biệt trong 30 năm tái lập, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước qua các thời kỳ, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các Văn phòng Trung ương, các ban, bộ, ngành, sự ủng hộ, giúp đỡ của các địa phương và các tầng lớp nhân dân, Văn phòng Chủ tịch nước ngày càng lớn mạnh về mọi mặt; tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, chế độ công tác không ngừng được hoàn thiện.

Đặc biệt, Văn phòng Chủ tich nước đã chủ động tổ chức ngày càng có hiệu quả công tác thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình. Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước trên các lĩnh vực nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, khích lệ các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các mô hình hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước  ​ ảnh 4 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương lao động hạng Nhất cho Văn phòng Chủ tịch nước
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cán bộ, viên chức, người lao động, Văn phòng Chủ tịch nước đã thực hiện tốt các chủ trương chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư và lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào buổi chiều ngày 23-10-2018, đó là “Trong quá trình hoạt động, Văn phòng cần phối hợp chặt chẽ có hiệu quả với các bộ, ban, ngành, địa phương trực tiếp vào các Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Quốc hội. Đồng chí Tổng Bí thư đã rất lưu ý công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước chú ý hơn nữa đến công tác tham mưu tổng hợp, tham mưu chiến lược”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước  ​ ảnh 5 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự tại buổi lễ. Ảnh: QUẾ SƠN
Chủ tịch nước cho rằng, thời gian qua, đất nước ta đã gặp không ít những khó khăn do tác động của dịch bệnh, khủng hoảng địa chính trị trên thế giới, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đoàn kết của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự ủng hộ và niềm tin của nhân dân, đến nay, dịch Covid-19 đã được kiểm soát; tình hình kinh tế - xã hội nước ta có nhiều chuyển biến tích cực; kinh tế vĩ mô ổn định; đời sống, việc làm, an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Tuy nhiên, giai đoạn trước mắt vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức; đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả và chủ động trong công tác nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, tham mưu chiến lược phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và sự phân công của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, góp phần hiện thực mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Đồng thời chú trọng và thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường tình đoàn kết.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước  ​ ảnh 6 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự tại buổi lễ. Ảnh: QUẾ SƠN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, thường xuyên rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức với phương châm "Trung thành, tận tụy, chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo"; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, không ngừng học tập, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chuyên sâu, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công việc, nhạy bén với thực tiễn, nắm vững và tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là trong thời kỳ chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng”.
Văn phòng tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy chế, quy trình, quy định xử lý công việc; đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, đảng viên trong việc thực thi công vụ, chấp hành quy định về việc đảng viên không được làm; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tạo dựng môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, công khai, minh bạch, tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, “tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành được nhiều kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục