Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Có lộ trình khoa học xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh nhuệ, hiện đại

SGGP
Ngày 1-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Đảng bộ Công an Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; thể hiện rõ nét hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương trên các lĩnh vực công tác, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Trong bối cảnh khó khăn của năm 2020, Đảng bộ Công an Trung ương đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, năm 2021 là năm đầu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026… Đảng bộ Công an Trung ương cần tiếp tục lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân quyết tâm cao hơn nữa để khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế; phân tích rõ những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra các biện pháp, giải pháp công tác trọng tâm, phù hợp, nhằm thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đề ra của năm 2021 và những năm tiếp theo.

Đối với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Đảng ủy Công an Trung ương cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định số 192 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân. 

Về nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương đặt ra là phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh nhuệ, hiện đại, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là mục tiêu, vấn đề lớn. Do vậy, Đảng bộ Công an Trung ương cần phải tính toán có bước đi, lộ trình khoa học, có trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, làm sao vừa có đội ngũ cán bộ thật tốt, vừa có đầy đủ trang bị phương tiện hiện đại để triển khai các mặt công tác đạt hiệu quả cao nhất; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác bảo đảm cải cách hành chính, tiết kiệm, hiệu quả.

ĐỖ TRUNG

Tin cùng chuyên mục