Xã hội

Toàn quân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

SGGP
Bộ Quốc phòng vừa triển khai thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” (Đề án 1371). 

Theo đó, lực lượng toàn quân tham gia thực hiện Đề án 1371; bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh, ban chỉ huy quân sự cấp huyện là cơ quan chủ trì, phối hợp các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của địa phương, đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tham mưu, triển khai thực hiện. 

Đề án 1371 xác định phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân, trong đó ưu tiên cán bộ, nhân dân ở địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng  bào dân tộc thiểu số và miền núi.

GIA TÚ

Tin cùng chuyên mục