Giáo dục

Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 từ ngày 1 đến 7-10

SGGP
Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành về việc tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Chủ đề của tuần lễ năm 2019 do các địa phương lựa chọn. Một số chủ đề được Bộ GD-ĐT gợi ý gồm: đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại; tự học để phát triển năng lực và phẩm chất; tự học là một cách xây dựng xã hội học tập; phát triển thói quen đọc để trở thành người học suốt đời. Tuần lễ được tổ chức từ ngày 1-10 đến ngày 7-10, trong đó lễ khai mạc tuần lễ được tổ chức thống nhất vào ngày 1-10.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể, UBND các tỉnh, thành tổ chức tuần lễ năm 2019 với hình thức, nội dung phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của địa phương. Bộ GD-ĐT gợi ý một số hoạt động như tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về: mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; triển khai xây dựng các mô hình học tập; chủ đề và các hoạt động của tuần lễ; tổ chức các đoàn xe lưu động tuyên truyền về chủ đề và các hoạt động của tuần lễ. Bộ cũng đề nghị tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các trường tiểu học, trung học cơ sở; triển khai xây dựng “tủ sách học tập suốt đời” tại các trung tâm học tập cộng đồng, các cơ quan, công sở, đơn vị.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục