Văn hóa - Giải trí

Tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi)

SGGP
Bộ VH-TT-DL cho biết, sẽ tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) tại Hà Nội và TPHCM vào tháng 12-2020. 

Sau gần 15 năm ra đời, Luật Điện ảnh năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), đã tạo nên hành lang pháp lý quan trọng cho các chủ thể, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, tạo cơ sở để phát triển điện ảnh Việt Nam.

Tuy nhiên, trong thời đại khoa học kỹ thuật bùng nổ, Luật Điện ảnh bộc lộ một số hạn chế, bất cập, lạc hậu không phù hợp với thực tế. Trong đó có thể thấy rõ những hạn chế trong vấn đề vi phạm bản quyền, cạnh tranh không lành mạnh, hạn chế cạnh tranh… Nhiều hành vi mới phát sinh cũng chưa được đề cập đầy đủ như: khai thác, phổ biến phim trên môi trường internet, xem phim trên các thiết bị di động cá nhân…

Hội nghị nhằm làm rõ tính phù hợp, khả thi của các quy định tại dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi); xác định những vướng mắc, bất cập chính cần được sửa đổi và đưa ra các kiến nghị, giải pháp cụ thể để hoàn thiện nội dung dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) nhằm đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, yêu cầu cải cách hành chính, định hướng phát triển của ngành. 

MAI AN

Tin cùng chuyên mục