Khoa học công nghệ

Tổ chức khóa đào tạo an toàn thông tin

SGGP
Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT-TT phối hợp cùng CERT Trung Quốc (CNCERT) đã tổ chức khóa đào tạo trực tuyến về an ninh mạng quốc tế ASEAN - Trung Quốc.

Đây là khóa đào tạo dành cho cán bộ của các đơn vị thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia và tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực an toàn thông tin tại Việt Nam với sự góp mặt của hơn 200 học viên.

Khóa đào tạo đã cung cấp cho học viên những thông tin về tình hình chung trong lĩnh vực bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; giới thiệu kinh nghiệm an toàn, an ninh mạng về các cuộc tấn công mạng; cung cấp thông tin, kinh nghiệm kỹ thuật trong bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Ngoài ra, học viên còn được chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm trong việc xây dựng và thực hiện an ninh thông tin của hai bên; củng cố mối quan hệ hợp tác quốc tế giữa CNCERT và VNCERT.

KIM THANH

Tin cùng chuyên mục