Xã hội

Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến

SGGP
Ngày 28-7, Công đoàn Viên chức TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 15 năm Ngày thành lập Công đoàn Viên chức TPHCM.

Tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến

Công đoàn Viên chức TPHCM có vị trí đặc biệt quan trọng, tập hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các sở, ngành, ban đảng của thành phố, các đoàn thể, các hội nghề nghiệp, các cơ quan báo chí.

Đến nay, Công đoàn Viên chức TPHCM có 146 công đoàn cơ sở với gần 60.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia. Thời gian qua, Công đoàn Viên chức TPHCM đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị cơ quan. Nhiều công trình, sáng kiến, đề tài được triển khai hiệu quả và nhân rộng trong thực tiễn.

PHƯƠNG THÚY

Tin cùng chuyên mục