Chính trị

Tình trạng “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ” giảm gần 80%

SGGPO
Ngày 17-4, tại Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc Tổng kết hoạt động công tác Hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị

Đến dự hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo các cơ quan ban ngành trung ương cùng khoảng 500 nhà báo, hội viên.

Tại Hội nghị, đánh giá hoạt động trong năm qua, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, ông Hồ Quang Lợi cho biết, năm 2017 đánh dấu số lượng hội viên gia nhập Hội cao nhất từ trước đến nay với 3.189 hội viên. Cũng trong năm 2017, có 12 chi hội được thành lập mới, tiến hành xóa tên 366 hội viên, 3 trường hợp khai trừ. Đến nay, Hội Nhà báo Việt Nam có 287 đơn vị cấp Hội trực thuộc Trung ương Hội, bao gồm 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố; 18 liên chi hội và 206 chi hội với 22.801 hội viên.

Theo đánh giá của Hội Nhà báo Việt Nam, trong năm qua, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại,… Tuy nhiên, hoạt động báo chí vẫn còn những hạn chế cần được khắc phục, như: Trình độ năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, hội viên, nhà báo còn hạn chế. Việc học tập, quán triệt và thực hiện Luật Báo chí, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam ở một số cấp hội và cơ quan báo chí chưa thực sự được chú trọng,… Ở một số cấp hội và cơ quan báo chí còn xảy ra hiện tượng người làm báo vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp phải xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, thẻ hội viên…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao sự đóng góp hiệu quả của giới báo chí và tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam. Đặc biệt, Hội Nhà báo Việt Nam đã đưa vào sử dụng ứng dụng theo dõi việc gỡ, sửa bài trên báo điện tử, góp phần quản lý báo chí hiệu quả, ngăn chặn dần tình trạng “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ”. Qua báo cáo cho thấy, trong 6 tháng cuối năm 2017 và quí 1 năm 2018, tình trạng này đã giảm gần 80%. Tất cả những biện pháp đó đã tạo chuyển biến mới trong hoạt động của Hội Nhà báo, góp phần tích cực chấn chỉnh kỷ cương trong hoạt động báo chí, củng cố niềm tin, tiếp thêm sức mạnh, khích lệ tinh thần cống hiến của các nhà báo chân chính.

Bên cạnh những ưu điểm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, hoạt động báo chí và Hội Nhà báo vẫn còn những thiếu sót, khuyết điểm cần sớm khắc phục trong thời gian tới. Đó là một số cơ quan báo chí thông tin không đúng với tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ; thông tin thiếu nhạy cảm về chính trị, không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân; thông tin sai sự thật, gây phương hại đến lợi ích quốc gia, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của công dân. Một số người cầm bút có biểu hiện suy thoái, có những bài báo không mang tính dẫn dắt dư luận mà có tác dụng xấu. Vẫn còn tình trạng hội viên, nhà báo vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Trong thời đại phát triển của các phương tiện kỹ thuật, của thông tin trên mạng xã hội, internet,… các nhà báo có điều kiện thuận lợi để tác nghiệp, nhưng mặt trái của nó cũng tạo ra một số người làm báo hời hợt, thiếu lao động thực tế và nghiêm túc, xào xáo tin báo của người khác thậm chí của mạng xã hội. Có những người cầm bút viết bài không bắt nguồn từ sứ mệnh của những người làm báo mà vì tiền, vì lợi, vì danh, vì sự tác động của nhóm này nhóm kia.
Tình trạng “sáng đăng, trưa gặp, chiều gỡ” giảm gần 80% ảnh 1 Quang cảnh Hội nghị
Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và sự đóng góp quan trọng của báo chí, của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng; quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện để báo chí phát triển và mong muốn đội ngũ những người làm báo không ngừng phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt sứ mệnh vẻ vang và cao cả của mình, xứng đáng với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nhiệm vụ của Hội Nhà báo là phải làm cho hội viên đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau để nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ. Có như thế thì Hội Nhà báo mới làm tròn nhiệm vụ của mình và những người làm báo mới phục tốt nhân dân, phục vụ tốt cách mạng”.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin, truyền thông phát triển rất nhanh, tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống xã hội, các cơ quan báo chí phải nhận thức rõ những xu thế mới đó là thông tin có tính tương tác trực tiếp, thông tin điện tử với mô hình truyền thông đa phương tiện sẽ tiếp tục phát triển mạnh. Vì vậy, báo chí phải chủ động, đổi mới để có bước phát triển theo hướng này. Các cơ quan báo chí và người làm báo cần tiếp tục làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong đó, cần giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nêu cao tinh thần cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. 

Báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cần tích cực lắng nghe từ cơ sở, phát hiện những nhân tố mới, mô hình hay, đúc kết kinh nghiệm tốt, đóng góp thiết thực vào việc xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội; tăng cường công tác đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc và âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng vào quá trình đất nước phát triển và hội nhập sâu rộng với quốc tế.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu Hội Nhà báo Việt Nam cần phát huy hơn nữa vai trò của một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, động viên, cổ vũ người làm báo hoàn thành tốt trọng trách của mình. Bên cạnh đó, Hội Nhà báo cần chú trọng công tác chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo có tính chiến đấu, có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp vụ; không ngừng học tập, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, cập nhật công nghệ làm báo hiện đại để có những tác phẩm báo chí thấm đẫm tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, tính nhân văn, nghiêm túc thực hiện Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam.

DUY CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục