Infographic / Longform

Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt

Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt ảnh 1
Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt ảnh 2
Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt ảnh 3
 
Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt ảnh 4 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt ảnh 5 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt ảnh 6 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt ảnh 7 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt ảnh 8 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt ảnh 9 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt ảnh 10 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt ảnh 11 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt ảnh 12Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt ảnh 13 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt ảnh 14 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt ảnh 15Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt ảnh 16 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt ảnh 17 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt ảnh 18 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN
Tình hình điều trị Covid-19 tại TPHCM tiến triển tốt ảnh 19 Nguồn dữ liệu: HCDC. Đồ họa: LÊ TRUNG CHƠN

TRUNG THU - Trình bày: MINH THƯ

Tin cùng chuyên mục