Xã hội

Tỉnh Cà Mau không đồng ý tăng Phó Chánh văn phòng UBND, HĐND huyện Cái Nước

SGGPO

Ngày 31-10, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có ý kiến xung quanh kiến nghị của Chủ tịch UBND huyện Cái Nước xin bổ sung Phó Chánh văn phòng UBND, HĐND. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau không chấp thuận yêu cầu bổ sung.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, hiện nay Chính phủ đang chủ trương tập trung đầu mối, hướng tới hợp nhất một số cơ quan tương đồng chức năng, nhiệm vụ để giảm bớt các khâu trung gian, nâng cao hiệu hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Vì vậy, việc bổ sung thêm cán bộ lãnh đạo cấp phó là không phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố nâng cao chất lượng quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn nhân lực. Đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý không hoàn tốt nhiệm vụ thì mạnh dạn thay thế.

Cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Phúc Giang, Chủ tịch UBND huyện Cái Nước, giải thích: “Hiện tại huyện có hai cán bộ, một người phụ trách UBND, một người phụ trách HĐND . Tuy nhiên, văn phòng UBND và HĐND công việc rất nhiều, lĩnh vực cải cách hành chính lại đang cần phải có một phó văn phòng chuyên trách. Nếu tỉnh không đồng ý thì huyện chấp nhận”.

TẤN THÁI

Tin cùng chuyên mục