Bút Sài Gòn

Tìm sinh khí mới

SGGP
- Có chuỗi cà phê từng ở những vị trí sang chảnh, sau dịch bỗng “biến hình”. Họ thuê những mặt bằng nhỏ hơn, bán hàng bằng xe đẩy với giá sụt đi một khúc. Vậy có phải là thất bại về thương hiệu?

- Đương nhiên thương hiệu sẽ bị ảnh hưởng nhưng đó cũng là một phần cái giá phải trả để tồn tại. Thuê mặt bằng thường chiếm tối thiểu 1/3 tổng chi phí của các doanh nghiệp trong lĩnh vực ăn uống. Có giảm mạnh chi phí họ mới tiếp tục sống sót sau thiệt hại quá lớn vừa rồi. Tạo ra doanh thu, duy trì dòng tiền mới đủ “sở hụi” để trả nợ vay, rồi tích tụ để lớn mạnh. Thất bại hay không bây giờ chưa thể đánh giá.

- Hàng ngàn doanh nghiệp mới trở lại hoạt động trong giai đoạn này cũng đang đối diện với nhiều khó khăn về vốn, nhân lực và sức mua giảm sút. Bức tranh kinh doanh sắp tới sẽ thế nào?

- Nhiều ngân hàng đã và đang chia sẻ với doanh nghiệp đồng vốn rẻ. Làm điều đó, chính các ngân hàng phải cắt giảm lợi nhuận và đối diện với rủi ro nợ xấu tăng lên. Nhưng nếu không đồng hành, tất cả sẽ cùng rơi vào thế khó. Và có một điểm khác biệt, là nhiều doanh nghiệp đã chọn giải pháp số hóa ngay từ đầu. Lựa chọn này sẽ giúp họ minh bạch về quản trị, nhanh chóng có được giải pháp tốt khi thị trường khó khăn. Từng doanh nghiệp đều đang nỗ lực vào cuộc để tìm sinh khí mới.

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục