Phòng cháy chữa cháy

Tiêu chuẩn cán bộ thẩm duyệt thiết kế về PCCC

SGGP
Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 82/2021 (Thông tư 82) quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH.

Thông tư 82 gồm 4 chương, 10 điều. Nội dung quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ đối với lãnh đạo, chỉ huy phụ trách, cán bộ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC; đối tượng, nội dung, thời gian tập huấn, kiểm tra đánh giá năng lực của cán bộ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC.

Một trong những nội dung quan trọng là cán bộ thực hiện công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC phải có trình độ chuyên môn tốt, được đào tạo chuyên ngành về PCCC đồng thời phải thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về hệ thống PCCC, quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC... Thông tư 82 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20-9.

MINH ĐAN

Tin cùng chuyên mục