Thanh toán tiền điện qua mã QR code

Khách hàng khi thanh toán tiền điện tại TPHCM chỉ cần quét mã QR code có trên hóa đơn tiền điện để được thanh toán nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.