Văn hóa - Giải trí

Tiếp tục thăm dò khảo cổ di tích lịch sử Bạch Đằng

SGGPO
Bộ VH-TT-DL đã ban hành Quyết định số 1427/QĐ-BVHTTDL về việc thăm dò khảo cổ tại một số khu vực thuộc di tích lịch sử Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh.

Bãi cọc Đồng Vạn Muối

Bãi cọc Đồng Vạn Muối

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) cho phép Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thăm dò khảo cổ tại các khu vực: Bãi cọc Yên Giang, bãi cọc Đồng Vạn Muối, đền Trung Cốc và bãi cọc Đồng Má Ngựa. Thời gian khai quật từ ngày 27-4 đến ngày 27-6-2021, trên diện tích 200m2. Trong đó, khu vực bãi cọc Yên Giang 100m2, khu vực bãi cọc Đồng Vạn Muối 50m2, khu vực đền Trung Cốc và bãi cọc Đồng Má Ngựa 50m2.

Bộ VH-TT-DL cũng lưu ý, trong thời gian thăm dò, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa. Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Sở VH-TT tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt thăm dò, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phải có báo cáo kết quả thăm dò và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ di tích đã thăm dò trong thời gian chậm nhất 1 tháng, gửi về Bộ VH-TT-DL.

MAI AN

Tin cùng chuyên mục