Kinh tế

Tiếp tục hỗ trợ 90% phí bảo hiểm nông nghiệp đến hết năm 2021

SGGP
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 03/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 22/2019/QĐ-TTg (Quyết định 22) về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp (BHNN). 

Theo đó, tại Khoản 1 Điều 4, Quyết định 22 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định về chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021-2025 được hỗ trợ 90% phí BHNN”.

Đồng thời, thời gian thực hiện hỗ trợ phí BHNN được kéo dài đến hết ngày 31-12-2021.

 

DŨNG LÊ

Tin cùng chuyên mục