Kinh tế

Tiếp tục giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

SGGPO
Ngày 26-11, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị định số 103/2021/NĐ-CP quy định giảm 50% mức thu Lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.        

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trước ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19, kích cầu tiêu dùng, trên cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và qua những tác động tích cực của việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ (LPTB) năm 2020 đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, ngày 26-11, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị định số 103/2021/NĐ-CP quy định mức thu LPTB đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.        

Theo Nghị định 103, từ ngày 1-12-2021 đến hết ngày 31-5-2022, mức thu LPTB bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về LPTB; các nghị quyết hiện hành của HĐND, hoặc quyết định hiện hành của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu LPTB tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (gọi chung là mức thu hiện hành).

Từ ngày 1-6-2022 trở đi, mức thu LPTB tiếp tục thực hiện theo mức thu hiện hành.

Đánh giá tác động của chính sách này, Bộ Tài chính cho biết, việc tiếp tục giảm 50% mức thu LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ có những tác động tích cực như kích cầu tiêu dùng, khuyến khích người dân mua sắm, sở hữu tài sản; tác động thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước nối lại chuỗi cung ứng, tăng cường mở rộng đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam.

Bộ Tài chính cũng cho rằng, Chính phủ tiếp tục giảm 50% LPTB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước là rất phù hợp và cần thiết. Mặc dù việc giảm 50% mức thu LPTB sẽ làm giảm số thu LPTB theo chính sách, nhưng do số lượng xe ô tô tiêu thụ tăng lên nên tổng số thu ngân sách nhà nước về LPTB, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng vẫn tăng lên.

Theo thống kê, khi thực hiện chính sách giảm 50% LPTB  đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ ngày 28-6-2020 đến hết ngày 31-12-2020, trong 6 tháng cuối năm 2020, số thu LPTB giảm theo chính sách là 7.314 tỷ đồng, nhưng tổng số thu ngân sách Nhà nước tăng 14.110 tỷ đồng.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục