Chính trị

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua ​

SGGPO
Ngày 14-4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương, chủ trì phiên họp lần thứ 2 của hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Hội đồng TĐ-KT. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Hội đồng TĐ-KT. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, năm 2021, chúng ta vừa thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên; vừa triển khai các nhiệm vụ khác với các năm trước như tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước; vừa giải quyết nhiều công việc tồn đọng, kéo dài; vừa xử lý các vấn đề đột xuất, phức tạp, đặc biệt là đợt bùng phát dịch Covid-19 với biến thể Delta lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn, khó kiểm soát hơn. Trong bối cảnh đó, phong trào thi đua được phát động sâu rộng và đạt được hiệu quả cao. Đặc biệt, thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, cả nước đã tích cực thi đua phòng, chống dịch hiệu quả, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cho công tác này.

Năm 2022, công tác TĐKT tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Trong đó, xác định các trọng tâm, trọng điểm để tổ chức thực hiện hiệu quả. Thủ tướng yêu cầu các thành viên hội đồng xem xét kỹ hồ sơ, thảo luận, đề xuất khen thưởng bậc cao đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo quy trình, quy định của pháp luật.

Theo báo cáo do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày, năm 2021, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương đã tổ chức phát động và triển khai các phong trào thi đua trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua  ​ ảnh 1  Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phât biểu tại phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phong trào thi đua phòng chống dịch Covid-19 đã động viên các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị tham gia thi đua thực hiện các mục tiêu được đề ra. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương phát động tiếp tục được triển khai sâu rộng, hiệu quả, làm nòng cốt trong các phong trào thi đua của cả nước. Các phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở"… được thực hiện hiệu quả.

Năm 2021, hội đồng đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ hơn 3 ngàn tờ trình khen thưởng; thực hiện gần 2.000 quyết định của Chủ tịch nước khen thưởng cho hơn 12.000 trường hợp; trình khen thưởng cấp Nhà nước cho hơn 1.500 tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Năm 2022, sẽ tập trung các nội dung thi đua: tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; cải cách hành chính; thi đua phục hồi và phát triển kinh tế; xây dựng và hoàn thiện thể chế; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số; thi đua phát triển văn hóa xã hội; quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền; hội nhập quốc tế…

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục