Kinh tế

Tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm hiệu quả

SGGP
Ngày 12-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương về lãnh đạo, chỉ đạo công tác cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương có 38 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 36 đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước và 2 đảng bộ cơ quan. Vốn điều lệ của các DN tính đến hết quý 1 là 1,1 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt trên 1,64 triệu tỷ đồng, tổng tài sản hơn 9,93 triệu tỷ đồng.

Tiếp tục cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm hiệu quả ảnh 1 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: VIẾT CHUNG
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, khu vực DNNN là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao, thể hiện vai trò nòng cốt trong một số ngành, lĩnh vực và tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách nhà nước, góp phần dẫn dắt, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế ngoài nhà nước phát triển. Những kết quả chung của cả nước đạt được thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của các DNNN và Đảng ủy khối. Hầu hết các DN trong khối vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm. Năm 2021, tổng doanh thu vượt 43,3% kế hoạch, tăng 7,8% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế vượt 41,7% kế hoạch, tăng 22,5% so với năm 2020; nộp ngân sách chiếm 17%-23% tổng thu ngân sách nhà nước...


Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, quản lý cán bộ có nơi, có lúc còn mờ nhạt, kết quả chưa cao. Vai trò dẫn dắt, tạo động lực, mở đường, thúc đẩy các thành phần kinh tế khác chưa được phát huy rõ nét. Năng lực đổi mới sáng tạo còn hạn chế, đặc biệt trong các ngành có khả năng dẫn dắt chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Hiệu quả hoạt động của khu vực DNNN chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ. Công tác cổ phần hóa, thoái vốn còn chậm so với tiến độ đề ra. Công tác đổi mới quản trị doanh nghiệp chưa xứng tầm, chưa theo kịp yêu cầu của thị trường…

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu cơ bản hoàn thành việc sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu khối DNNN; xử lý cơ bản xong những yếu kém, thất thoát, những dự án, công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, DNNN. Theo Thủ tướng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, các DNNN cũng phải góp phần quan trọng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong khối DNNN và Đảng ủy khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tiếp tục cơ cấu lại DNNN, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, thực chất, hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, phù hợp tình hình và điều kiện mới, ngang tầm nguồn lực đang nắm giữ…

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục