Giáo dục

Tiếp tục chấn chỉnh thu chi đầu năm học

SGGP
Bộ GD-ĐT vừa tiếp tục có văn bản yêu cầu chấn chỉnh vấn đề thu chi đầu năm học. Theo đó, yêu cầu lãnh đạo địa phương chỉ đạo các đơn vị thực hiện cơ chế quản lý, thu chi học phí cũng như các chính sách miễn giảm, hỗ trợ học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2-10-2015 của Chính phủ.

Về các khoản huy động ủng hộ tài trợ tự nguyện, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT.

Về thu chi thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh, Bộ GD-ĐT yêu cầu ban này chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban theo quy định. Thực hiện các khoản thu phí dịch vụ phục vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường do HĐND cấp tỉnh quy định.

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT yêu cầu lãnh đạo địa phương tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn.

Các cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương phối hợp, tăng cường quản lý việc thực hiện các khoản thu chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện thanh kiểm tra, áp dụng chế tài xử lý mạnh các trường hợp vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Về phía cha mẹ học sinh, địa phương cần tuyên truyền, phổ biến để hiểu rõ quy định, từ đó thực hiện quyên góp, ủng hộ trên cơ sở tự nguyện, công khai minh bạch giữa phụ huynh và cơ sở giáo dục theo đúng quy định. Bộ GD-ĐT đề nghị địa phương cần công khai việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn, công khai đường dây nóng để nhân dân phản ánh.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục