Xã hội

Tiếp tục chăm lo việc làm, đời sống của người lao động

SGGP
Ngày 11-1, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XII) đã khai mạc tại Hà Nội. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết, chủ đề hoạt động của Công đoàn Việt Nam năm 2022 được xác định là: “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”.

Hội nghị sẽ tiến hành kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn Việt Nam, bổ sung ủy viên ban chấp hành thay thế các ủy viên đã được phân công sang vị trí khác; bầu bổ sung ủy viên đoàn chủ tịch; kiện toàn đủ các vị trí chức danh phó chủ tịch, đảm bảo cơ cấu độ tuổi, giới tính, vùng miền.

PHÚC VĂN

Tin cùng chuyên mục