Kinh tế

Tiếp tục các chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp

SGGP
Ngày 5-1, Bộ Tài chính cho biết, trong giai đoạn 2021-2023, ngành tài chính phấn đấu thu ngân sách nhà nước (NSNN) khoảng 4,33 triệu tỷ đồng; đạt tỷ lệ huy động thu vào NSNN bình quân khoảng 15,5% GDP; tăng tỷ trọng thu nội địa đến năm 2023 khoảng 85%-86% tổng thu NSNN. 

Về chi, dự kiến tổng chi khoảng 5,4 triệu tỷ đồng; bội chi NSNN bình quân khoảng 3,8% GDP; nợ công đến năm 2023 khoảng 48,1% GDP.

Bộ Tài chính cũng nhìn nhận, tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19 đã và đang tạo ra những thách thức đối với kế hoạch NSNN trung hạn 3 năm 2021-2023 trong việc bảo đảm lộ trình thực hiện cải cách tiền lương, điều chỉnh chuẩn trợ cấp xã hội, chuẩn nghèo...

Do đó, để hoàn thành các nhiệm vụ thu - chi NSNN, nhất là năm 2021, ngành tài chính sẽ xem xét tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, giãn về thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19; tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu; quản lý chặt chẽ các khoản chi từ khâu lập dự toán đến tổ chức thực hiện; thực hiện triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cấp thiết, giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí trong và ngoài nước, kinh phí mua sắm trang thiết bị đắt tiền; rà soát các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các công trình trọng điểm quốc gia, có sức lan tỏa lớn, có tính kết nối, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng...

HÀ MY

Tin cùng chuyên mục