Pháp luật

Tiếp nhận phản ánh văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, bất cập

SGGPO
Chuyên mục “Tiếp nhận phản ánh văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, bất cập” tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, địa chỉ: https://moj.gov.vn. Hoặc địa chỉ email: tocongtac236@moj.gov.vn.

Toàn cảnh phiên họp ngày 28-3

Toàn cảnh phiên họp ngày 28-3

Ngày 28-3, Bộ Tư pháp cho biết, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (gồm 31 thành viên là lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan Trung ương, trong đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long làm Tổ trưởng) đã xây dựng chuyên mục “Tiếp nhận phản ánh văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, bất cập” tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, địa chỉ: https://moj.gov.vn. Hoặc địa chỉ email: tocongtac236@moj.gov.vn.

Đây là kênh thông tin nhằm nắm bắt kịp thời các thông tin phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân về các văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống kinh tế - xã hội. Phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân về văn bản chồng chéo, bất cập cũng như các sáng kiến, đề xuất hoàn thiện pháp luật sẽ được Tổ công tác rà soát, xem xét kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Ngày 28-3-2020, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã họp phiên thứ nhất để bàn triển khai nhiệm vụ cấp bách của Tổ công tác. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo cuộc họp.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục