Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tiếp nhận hơn 80 tư liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

SGGP
Ngày 29-8, tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tiếp nhận tài liệu, hiện vật quý về Bác được sưu tập và tặng từ tháng 9-2017 đến tháng 8-2018. 

Đợt này, bảo tàng đã nghiên cứu, khảo sát và sưu tầm, tiếp nhận trên 80 ảnh, tài liệu, hiện vật cùng các tác phẩm nghệ thuật, ấn phẩm... về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó có nhiều tài liệu, hiện vật gốc đặc biệt có giá trị. 

Nổi bật là nhóm hiện vật của cố Bộ trưởng Bộ Y tế Hoàng Tích Trý do đại diện gia đình trao tặng gồm: 4 lá thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Bộ trưởng Hoàng Tích Trý năm 1947; chứng minh thư Chủ tịch Hồ Chí Minh cấp cho Bộ trưởng Hoàng Tích Trý có bút tích chữ ký của Người; súng Colt được Chủ tịch Hồ Chí Minh cấp cho bộ trưởng sử dụng giai đoạn 1950 - 1958...

Trong 1 năm qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã sưu tầm, tiếp nhận được một số tài liệu, hiện vật thể hiện tình cảm của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Người như: tranh sơn dầu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do họa sĩ Petrov (người Bungari) sáng tác năm 1958; 8 tranh vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh do ông Đào Trọng Lý (Việt kiều tại Thái Lan) trao tặng...

 

MAI AN

Tin cùng chuyên mục