Bút Sài Gòn

Tiền tự giác

SGGP
- Bộ Xây dựng mới có quy định rất ghê: các doanh nghiệp, nhà môi giới, sàn giao dịch bất động sản ở các địa phương phải báo cáo về những giao dịch nhà đất có giá trị từ 300 triệu trở lên. Đây được coi là một biện pháp phòng chống rửa tiền. Mà bất động sản lâu nay vẫn bị coi là lĩnh vực hay xảy ra nạn “rửa”.

- Dòm tưởng ghê vậy thôi, chứ thực tế sẽ trớt huớt. Bởi ở xứ mình, hầu hết mua bán nhà đất đều bằng tiền mặt, chỉ một số ít là thông qua ngân hàng. Với giao dịch có giá trị lớn, người mua có khi chở hàng mấy bao tiền mệnh giá bự đến trả cho người bán. Rồi bản thân các sàn giao dịch, cò mua bán cũng sẽ giữ kín về thông tin khách hàng. Cứ tịt mít vậy, lấy gì báo cáo?

- Đó, có khi điểm nút là ở chỗ không có gì để báo cáo. Người ta sẽ dựa vô chuyện đó để suy ra kiểu tam đoạn luận: không có tiền bẩn nên không có giao dịch đáng ngờ, không đáng ngờ nên không có thông tin, không có thông tin tức là không có rửa tiền. Như vậy, ngay từ lúc này đã có thể xoa tay để soạn thảo báo cáo về ngăn chặn thành công nạn rửa tiền trong bất động sản.

- Đừng đoán mò kiểu vậy, có người sẽ nhột. Cần vận động họ hàng nhà tiền mặt lên tiếng về thân phận mình: “Tôi là tiền sạch, đứa kia mới dơ”. Tiền cứ tự giác khai báo là êm!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục