Xã hội

Tiến hành đánh giá dư luận xã hội khi giám sát về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

SGGPO

Để giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Đoàn giám sát dự kiến sẽ phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu độc lập, đánh giá dư luận xã hội.

 

Chủ nhiệm Ủy ban VH-GD Nguyễn Đắc Vinh, Phó trưởng Đoàn thường trực Đoàn giám sát trình bày báo cáo tại phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban VH-GD Nguyễn Đắc Vinh, Phó trưởng Đoàn thường trực Đoàn giám sát trình bày báo cáo tại phiên họp

Trình bày kế hoạch giám sát chi tiết tại phiên họp chuyên đề pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 24-9, Chủ nhiệm Ủy ban VH-GD Nguyễn Đắc Vinh, Phó trưởng Đoàn thường trực Đoàn giám sát cho biết, Đoàn giám sát của UBTVQH sẽ đánh giá việc ban hành chính sách, pháp luật và công tác quản lý nhà nước về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong giai đoạn 2014-2022; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; đánh giá về hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông (kết quả bước đầu, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và hướng khắc phục). Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với những tồn tại, hạn chế trong chỉ đạo, tổ chức; rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, kiến nghị triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Chủ nhiệm Ủy ban VH-GD nêu rõ, đối tượng giám sát là Chính phủ; Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ KH-ĐT, Bộ VHTT-DL, Bộ LĐTB-XH; chính quyền địa phương 63 tỉnh, thành phố; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Về phương thức hoạt động, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Đoàn giám sát sẽ tổ chức các cuộc họp, làm việc với một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Chính phủ, các cơ quan nhà nước ở trung ương, UBND cấp tỉnh ở các địa phương thuộc đối tượng giám sát chuẩn bị báo cáo, gửi về Đoàn giám sát để tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả giám sát. Đoàn đại biểu Quốc hội tại các địa phương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, HĐND cấp tỉnh tổ chức giám sát về nội dung chuyên đề và gửi báo cáo kết quả theo yêu cầu của Đoàn.

Cùng với đó, Đoàn giám sát tổ chức làm việc với địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan nếu thấy có vấn đề chưa rõ, cần tìm hiểu sâu để cung cấp thêm thông tin; thu thập, nghiên cứu các tài liệu của các cơ quan, tổ chức có liên quan đã có kết luận (thanh tra, kiểm tra, kiểm toán...), tổ chức giám sát trực tiếp tại các địa phương. Căn cứ vào tình hình cụ thể, Trưởng Đoàn giám sát quyết định mời chuyên gia tư vấn, đại diện các cơ quan liên quan tham gia các Đoàn công tác; tổ chức làm việc trực tiếp với Chính phủ, các cơ quan thuộc đối tượng giám sát.

“Đoàn giám sát sẽ tổ chức tọa đàm, hội nghị tham vấn chuyên gia; phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu độc lập đánh giá dư luận xã hội để xây dựng báo cáo kết quả điều tra xã hội học về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; phối hợp xây dựng phóng sự, phim minh họa báo cáo kết quả chuyên đề giám sát”, ông Nguyễn Đắc Vinh cho biết.

Vẫn theo Chủ nhiệm Nguyễn Đắc Vinh, Đoàn giám sát sẽ đề nghị Kiểm toán nhà nước báo cáo tổng hợp các kết quả kiểm toán liên quan đến nội dung chuyên đề giám sát; phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lấy ý kiến góp ý, phản biện đối với các nội dung liên quan, góp ý kiến dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục