Vì một thành phố thông minh

Tích hợp cơ sở dữ liệu người nộp thuế và doanh nghiệp

SGGP

Báo cáo về công tác cải cách hành chính vừa được Sở Nội vụ tổng kết, (để trình UBND TPHCM), có nêu vấn đề: “TPHCM đang xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế và tích hợp với cơ sở dữ liệu doanh nghiệp. Việc này nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp và thông tin tài chính (thuế, tình trạng hoạt động) của các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM”.

Theo đó, Sở Nội vụ TPHCM đánh giá, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính được TPHCM đặc biệt quan tâm, phát huy tối đa các tính năng ưu việt của công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Cụ thể, TPHCM đã triển khai thực hiện hệ thống thông tin chuyên ngành tại các sở ban ngành trên lĩnh vực quản lý cán bộ công chức, quản lý đô thị, dân cư và hộ tịch. TPHCM cũng thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đối với một số ngành, lĩnh vực cấp bách như giảm ùn tắc giao thông (thí điểm hệ thống quản lý giao thông thông minh, camera giám sát giao thông, phần mềm mô phỏng trong thiết kế và quản lý giao thông đô thị…), chống ngập (đang xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu mạng lưới thoát nước), giáo dục, y tế và an ninh trật tự.

Ngoài ra, TPHCM từng bước hoàn thành ứng dụng công nghệ thông tin tại các quận huyện theo mô hình chung của TP, với hơn 40 ứng dụng phục vụ tác nghiệp tại các quận huyện như quản lý đô thị, cấp phép xây dựng, quản lý khiếu nại - tố cáo, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể, quản lý hồ sơ chứng thực…

Bên cạnh việc thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính, TPHCM còn thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, công tác xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được quan tâm mở rộng, tập trung triển khai theo chiều sâu.

Trong năm 2018, TPHCM đặt mục tiêu đưa 80% thủ tục hành chính vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Đồng thời, hoàn tất kết nối hệ thống 1 cửa liên thông ở các sở ngành, quận huyện với hệ thống 1 cửa điện tử TP nhằm cung cấp tình trạng giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, TPHCM cũng đang thí điểm cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến của Ngân hàng Công thương Việt Nam cho các dịch vụ hành chính công.

KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục