Xã hội

Tích cực tuyên truyền thực hiện đề án về chuyển đổi số

SGGP
UBND TPHCM vừa chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền Đề án 06 của Chính phủ. Đây là đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

UBND TPHCM chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tranh thủ sự ủng hộ, tham gia của người dân, doanh nghiệp, khuyến khích mọi nguồn lực để thực hiện thành công Đề án 06. Trong đó, TPHCM xác định nhiệm vụ cấp thiết hiện nay là ưu tiên tập trung tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp biết được lợi ích thiết thực, tích cực tham gia 25 dịch vụ công thiết yếu và việc cấp số định danh điện tử cho công dân.

THI NHÂN

Tin cùng chuyên mục