Chính trị

Thường vụ Quân ủy Trung ương quán triệt về đại hội Đảng các cấp

SGGP
Ngày 11-11, tại Hà Nội, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị và chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh, đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội là hoạt động chính trị sâu rộng, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong toàn đảng bộ, toàn quân. Thông qua đó để khẳng định bản lĩnh chính trị, sự trưởng thành của quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ Quân đội, toàn quân cũng như thể hiện quyết tâm xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực sự là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

TRẦN LƯU

Tin cùng chuyên mục