Tin tức - Sự kiện

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng: Kết luận nhiều nội dung quan trọng

SGGPO
Ngày 15-10, tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XXI. Tại kỳ họp này, nhiều nội dung quan trọng được đưa ra và Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã kết luận nhiều nội dung quan trọng. 

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khoá XXI

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khoá XXI

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày với các nội dung: sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng; kiểm điểm giữa nhiệm kỳ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; nghe và cho ý kiến một số nội dung khác theo chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng: Kết luận nhiều nội dung quan trọng  ảnh 1 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa phát biểu tại Hội nghị
Nhiều đột phá

Theo báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng, nửa nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng, tạo tiền đề thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra của cả nhiệm kỳ.

Các lĩnh vực dịch vụ phát triển mạnh về quy mô và đa dạng về loại hình, giá trị sản xuất giai đoạn 2015-2018 ước đạt 166.727 tỷ đồng, tăng 9,9%/năm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, thúc đẩy tăng trưởng và tạo động lực phát triển kinh tế thành phố Đà Nẵng.

Dịch vụ du lịch phát triển mạnh, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và quan trọng, bước đầu đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của khu vực, có khả năng cạnh tranh quốc tế và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Dịch vụ thương mại phát triển nhanh, dần định hình được vị trí, vai trò trung tâm mua sắm, phân phối, trung chuyển hàng hóa và dịch vụ khu vực miền Trung. Các ngành dịch vụ chất lượng cao, có lợi thế cạnh tranh, nhất là thông tin và truyền thông, vận tải, logistics, tài chính, ngân hàng, giáo dục và đào tạo, y tế được tập trung đầu tư phát triển, từng bước tạo lập vai trò trung tâm của khu vực miền Trung - Tây nguyên.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng: Kết luận nhiều nội dung quan trọng  ảnh 2 Hội nghị kết luận nhiều nội dung quan trọng
Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Kết luận số 171-KL/TU về các dự án mang tính động lực, trọng điểm, dự kiến lộ trình triển khai và các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư; cho chủ trương triển khai nhiều công trình quy mô lớn về kết cấu hạ tầng, nâng cấp và chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX), Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. 

Thành phố Đà Nẵng triển khai quyết liệt chủ trương xây dựng văn hóa, văn minh đô thị; chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” từng bước đi vào chiều sâu. Hoạt động văn học - nghệ thuật có nhiều chuyển biến tích cực; báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình tiếp tục phát triển.

Bên cạnh đó, công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng (Đề án 922) bước đầu phát huy hiệu quả. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nghiêm túc Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế.

Công tác quản lý điều hành thu, chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, kiến trúc, trật tự đô thị, tài nguyên được quan tâm thực hiện thường xuyên.

Thành phố Đà Nẵng tập trung triển khai nhiều biện pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn với khuyến khích phong trào khởi nghiệp. Nhiều năm liền, thành phố Đà Nẵng thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số sẵn sàng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin. 

Sau gần 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, hầu hết các nhiệm vụ cụ thể được giao đều đạt được kết quả tích cực, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá nhanh và ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh, không để xảy ra “điểm nóng”; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; diện mạo đô thị và uy tín của thành phố Đà Nẵng được khẳng định, bước đầu đã định hình và xác lập vai trò, vị thế của Đà Nẵng đối với khu vực miền Trung và cả nước. 
Tuy nhiên, thời gian qua thành phố Đà Nẵng phát sinh một số vấn đề nổi cộm, phức tạp, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng đến hình ảnh của Đà Nẵng, tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng như công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố  Đà Nẵng. Song, cấp ủy các cấp đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị cao, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhờ đó công tác xây dựng đảng đạt được những kết quả quan trọng.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong nửa nhiệm kỳ đầu vẫn còn những hạn chế, bất cập. Tình hình và chất lượng triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết vẫn còn một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt yêu cầu đề ra.

Ngoài ra, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo xử lý những vướng mắc, bất cập, đôn đốc tiến độ các công trình, dự án động lực, trọng điểm; chỉ đạo rà soát tình hình triển khai các dự án ven biển; đầu tư một số lối xuống biển, công viên, đường đi bộ và xe đạp dọc bãi biển khu vực quận Ngũ Hành Sơn; đôn đốc việc triển khai các thủ tục liên quan đến một số công trình, dự án được dư luận quan tâm.

Triển khai các dự án mang tính động lực

Sau một ngày làm việc, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng kết luận và chỉ đạo nhiều nội dung, như:

1. Đề nghị các ngành, địa phương, đơn vị tăng cường công tác chính trị tư tưởng, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc gắn với động viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm, thực hiện quyết liệt hơn nữa các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng, nhất là các chỉ tiêu chưa đạt.

Đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố  Đà Nẵng chỉ đạo các ngành chức năng trên cơ sở các chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI, Đảng bộ thành phố  Đà Nẵng đã được bổ sung, điều chỉnh và Thành ủy thống nhất thông qua, khẩn trương cụ thể hóa thực hiện tốt các phương án, kế hoạch phát triển KTXH từ nay đến cuối nhiệm kỳ, trước mắt tập trung xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 đảm bảo khả thi, sát thực tế.

2. Chuẩn bị tốt nội dung làm việc với Bộ Chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; phối hợp tham mưu ban hành Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng (dự kiến Ban Thường vụ Thành ủy  Đà Nẵng sẽ tổ chức buổi làm việc, báo cáo với Bộ Chính trị trong tháng 11-2018).

3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá về phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó: Quy hoạch không gian, hạ tầng dịch vụ, du lịch và chiến lược phát triển du lịch nhằm tạo sự gắn kết các vùng, điểm, tuyến du lịch của thành phố  Đà Nẵng với các địa phương, hướng đến phát triển dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu quốc tế…

Nghiên cứu, xây dựng Đề án thí điểm nâng cao tính năng đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ trên toàn địa bàn; tập trung tháo gỡ vướng mắc, triển khai đảm bảo tiến độ hạ tầng dự án Khu công nghệ cao, Khu công viên phần mềm số 2; phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác dự án Khu công nghệ thông tin Đà Nẵng (giai đoạn 1) đầu năm 2019 .

Triển khai tốt Kết luận của Thành ủy Đà Nẵng về các dự án mang tính động lực, trọng điểm, dự kiến lộ trình triển khai, các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư. Phối hợp với các bộ, ngành trung ương đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án Cảng Liên Chiểu (giai đoạn 1), Làng Đại học... Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án dư luận quan tâm theo Thông báo số 331-TB/TU, nhất là quy hoạch, mở rộng các bãi tắm, mở lối xuống biển, xây dựng các bãi đậu, đỗ xe khu vực trung tâm thành phố  Đà Nẵng…

Thực hiện quyết liệt và có hiệu quả chủ trương xây dựng văn hoá, văn minh đô thị, Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” đến năm 2020. Từng bước xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn: Bãi rác Khánh Sơn, các nhà máy thép Dana Ý, Dana Úc, cửa xả ven biển… không để ô nhiễm ảnh hưởng đến hình ảnh và môi trường du lịch của thành phố  Đà Nẵng.

Tiếp tục rà soát, thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công giai đoạn 2016-2020 và Đề án “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực tư đến năm 2020”, tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn của thành phố: Dịch vụ, du lịch, công nghệ thông tin, công nghệ cao...

4. Phát huy thành công sự kiện Tuần lễ cấp cao APEC 2017; tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”. 

5. Rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố  Đà Nẵng, gắn với điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố; chỉ đạo khắc phục và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép.

6. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách gắn với nuôi dưỡng nguồn thu, Đề án chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản.

7. Đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang theo chuẩn mới, xây dựng thôn kiểu mẫu. Chủ động chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa bão sắp tới.

8. Tăng cường thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chương trình thành phố “4 an” gắn với chương trình “5 không”, “3 có”. Phấn đấu đến cuối năm 2018, hoàn thành Đề án giảm nghèo thành phố, đồng thời triển khai có hiệu quả Đề án giảm nghèo mới (theo phương án tiếp cận đa chiều) giai đoạn 2019-2023. Quan tâm hỗ trợ, chăm lo chu đáo các hoạt động vui xuân, đón Tết cho nhân dân.

9. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tăng cường lãnh đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Phối hợp tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019. Thực hiện đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí. Giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện kéo dài và lợi dụng khiếu kiện gây mất trật tự xã hội, không để xảy ra điểm nóng.

Nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

10. Đôn đốc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về sắp xếp tổ chức, bộ máy, gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 17-KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế. Thí điểm Đề án hợp nhất 3 văn phòng: Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND thành phố  Đà Nẵng, đưa vào hoạt động từ tháng 1-2019 theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Triển khai tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy hoạch gắn với thực hiện hiệu quả các đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo kế hoạch đề ra; tích cực chuẩn bị nhân sự và cán bộ nguồn cho các Đại hội tiếp theo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác nội chính, PCTN.

 

NGUYÊN KHÔI lược ghi

Tin cùng chuyên mục