Giao thông - Đô thị

Thuê đơn vị tư vấn lập hợp đồng thuê máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

SGGPO
Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố chịu trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến của các sở ngành và các đơn vị liên quan để thống nhất và hoàn chỉnh dự thảo họp đồng... trước khi tổ chức đàm phán, thống nhất ký kết hợp đồng chính thức thuê dịch vụ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung.

Thuê đơn vị tư vấn lập hợp đồng thuê máy bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh

Chiều 19-1, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, do tính chất cấp thiết việc triển khai giải pháp chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố, ngoài Đại học quốc gia, có thể mở rộng làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM để được tư vấn, lập hợp đồng thuê dịch vụ (gồm nội dung thuê dịch vụ; phương thức kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả, nghiệm thu và thanh toán dịch vụ hàng năm; giá thuê dịch vụ hàng năm).

Sau khi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP hoàn thành dự thảo hợp đồng thuê dịch vụ, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố chịu trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến của các sở ngành và các đơn vị liên quan để thống nhất và hoàn chỉnh dự thảo họp đồng; báo cáo Thường trực UBND TP thông qua chậm nhất trong đầu tháng 2 này, trước khi tổ chức đàm phán, thống nhất ký kết hợp đồng chính thức thuê dịch vụ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung.

UBND TP giao Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương thức và nguồn kinh phí thanh toán họp đồng thuê dịch vụ theo đúng quy định (một phần ngân sách thành phố kết hợp với nguồn xã hội hóa thông qua việc vận động đóng góp từ các doanh nghiệp, đơn vị trong khu vực được hưởng lợi ích từ hiệu quả giải quyết ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh).

Giao UBND quận Bình Thạnh tiếp tục theo dõi, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bình Thạnh xây dựng quy trình và tiêu chí đánh giá hiệu quả của hệ thống bơm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh trong quá trình vận hành; thực hiện giám sát và lấy ý kiến cộng đồng dân cư; đồng thời nghiên cứu đưa nội dung đánh giá này thành một trong các điều kiện (bên cạnh điều kiện đánh giá hiệu quả về mặt kỹ thuật của đơn vị tư vấn) để làm cơ sở thanh toán chi phí hợp đồng thuê dịch vụ hàng năm.

 


QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục