Chính trị

Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ

SGGP
Ngày 25-7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh chính biểu dương những thành tích mà Bộ Quốc phòng và cán bộ chiến sĩ toàn quân đạt được trong 6 tháng đầu năm. 

Trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bộ Quốc phòng cần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; trong đó nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vùng trời, vùng biển, vùng biên cương của Tổ quốc. Đồng thời thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất để góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa đa phương hóa; là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế; tiếp tục tập trung công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần phòng chống tham nhũng tiêu cực, vừa chống giặc ngoại xâm, vừa chống giặc nội xâm…

Thủ tướng nhấn mạnh việc cần tiếp tục đẩy mạnh quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; tăng cường đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân; tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật; làm tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; triển khai hiệu quả đề án điều chỉnh tổ chức biên chế quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo.

TRẦN LƯU

Tin cùng chuyên mục