Giáo dục

Thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

SGGP
Công đoàn ngành Giáo dục TPHCM vừa triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Công đoàn tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động” giai đoạn 2019-2023.

Đề án nhằm tăng cường sự phối hợp giữa công đoàn với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu tăng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. 

Đề án đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể như: 100% công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động và tham gia với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phấn đấu 90% công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phấn đấu đến hết năm 2023 có trên 70% thỏa ước lao động tập thể ký mới có điều khoản quy định về việc hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng cho người lao động. 

THANH THU

Tin cùng chuyên mục