Chính trị

Thực hiện công tác nhân sự phải đúng quy định, quy trình

SGGP
Ngày 1-6, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực của Tỉnh ủy Đồng Nai trong quán triệt, lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35, tích cực trong công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo quy định, quy trình của Trung ương; chú trọng công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Tỉnh ủy Đồng Nai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở bảo đảm đúng tiến độ; việc chuẩn bị văn kiện đại hội là nội dung quan trọng nên phải thực hiện đánh giá mọi mặt về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện công tác nhân sự phải đúng quy định, quy trình ảnh 1 Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực của Tỉnh ủy Đồng Nai. Ảnh: TTXVN
Bên cạnh đó, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng lưu ý, Tỉnh ủy Đồng Nai tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, coi trọng xây dựng chính quyền trong sạch hiệu lực, hiệu quả; MTTQ và các đoàn thể phải là người đại diện cho tiếng nói của các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đối với công tác nhân sự, khi thực hiện phải đúng quy định, quy trình, bước đi; chuẩn bị đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

TIẾN MINH

Tin cùng chuyên mục