Nông nghiệp

Thúc đẩy việc bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý

SGGP
Tin từ Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) cho biết, trong năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã tiếp nhận 95.139 đơn đăng ký bảo hộ, xác lập quyền SHTT các loại, trong đó xử lý được 85.204 đơn. 

Riêng vấn đề đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN), Cục SHTT đã xử lý được 73.441 đơn, tăng 5,4% so với năm 2020. Trong đó kết quả xử lý đơn nhãn hiệu quốc gia tăng 8,2%, đơn khiếu nại về SHCN tăng gần 50% và các loại đơn, yêu cầu liên quan đến văn bằng bảo hộ tăng trên 30%. 

Mới đây, Bộ KH-CN, Bộ Công thương và Bộ NN-PTNT đã ký kế hoạch phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam. Trước mắt, sẽ lựa chọn ba sản phẩm (vải thiều của Bắc Giang, xoài của Đồng Tháp, nhãn và long nhãn của Sơn La) để nghiên cứu thí điểm.

Trong năm 2021, Bộ KH-CN đã hỗ trợ bảo hộ thành công chỉ dẫn địa lý vải thiều Lục Ngạn và thanh long Bình Thuận tại thị trường Nhật Bản, mở đường cho việc thúc đẩy bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho các nông sản khác của Việt Nam tại thị trường khó tính này.

TRẦN BÌNH

Tin cùng chuyên mục