Đà nẵng - Thành phố đáng sống

Thúc đẩy quyền trẻ em tại các đô thị

SGGPO
Sáng 28-8, tại Đà nẵng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) tổ chức hội thảo “Tham vấn các vấn đề trẻ em trong bối cảnh đô thị để xây dựng chương trình hành động quốc gia vì trẻ em”.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Quỹ nhi Đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) tổ chức hội thảo “Tham vấn các vấn đề trẻ em trong bối cảnh đô thị để xây dựng chương trình hành động quốc gia vì trẻ em”

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp Quỹ nhi Đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) tổ chức hội thảo “Tham vấn các vấn đề trẻ em trong bối cảnh đô thị để xây dựng chương trình hành động quốc gia vì trẻ em”

Những năm qua, TP Đà Nẵng không ngừng chăm lo đến các vấn đề an sinh xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần đem lại môi trường xã hội lành mạnh, bảo đảm cho sự phát triển toàn diện của trẻ em. Các em có điều kiện bày tỏ ý kiến và tham gia các hoạt động có liên quan đến quyền của mình thông qua các diễn đàn trẻ em, câu lạc bộ, các buổi sinh hoạt lồng ghép hoạt động vui chơi giải trí.

Thúc đẩy quyền trẻ em tại các đô thị ảnh 1 Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu tại hội thảo
Tuy nhiên, Đà Nẵng vẫn đang đứng trước những thách thức của quá trình đô thị hóa, các dịch vụ trợ giúp xã hội dành cho trẻ em còn hạn chế, số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt vẫn còn tăng; vẫn còn trẻ em bị xao nhãng trong chăm sóc, nuôi dạy; vấn đề trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em bị xâm hại việc đảm bảo an toàn cho trẻ em trong thế giới công nghệ số, môi trường mạng chưa được quan tâm đúng mức. 
Thúc đẩy quyền trẻ em tại các đô thị ảnh 2 Bà Lesley Miller – Phó Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam
Tại hội thảo, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển công tác trẻ em phù hợp với tình hình phát triển đô thị của TP Đà Nẵng; gắn mục tiêu phát triển trẻ em với mục tiêu phát triển TP Đà Nẵng bền vững; ưu tiên bố trí đất phục vụ cho các nhu cầu liên quan đến trẻ em, đặc biệt là các khu vui chơi, giải trí, công viên… 

Bên cạnh đó, Đà Nẵng sẽ xây dựng và hoàn thiện mạng lưới cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, bảo vệ trẻ em; nhân rộng các mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng đồng; đồng thời tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cấp, địa phương trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và phát triển trẻ em, nhất là việc phòng ngừa, phát hiện, can thiệp trẻ em bị xâm hại, bạo lực.

Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa ra kiến nghị cần đẩy mạnh các mối quan hệ hợp tác trong việc thực hiện quyền trẻ em, mở rộng quan hệ đối tác giữa chính quyền TP Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức xã hội, nghề nghiệp nhằm phát huy tối đa nguồn lực và kinh nghiệm trong thực hiện quyền trẻ em; phát huy vai trò điều phối, phối hợp liên ngành của chính quyền các tỉnh, thành phố trong giải quyết vấn đề trẻ em.

Bên cạnh đó, chính quyền đô thị cần chú trọng việc đầu tư, quy hoạch phát triển cơ sở vật chất bảo đảm các quyền của trẻ em; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện các quyền trẻ em vào quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương, ngành; khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã hội giải quyết các vấn đề trẻ em hợp tác công tư và vận động phát triển dịch vụ công.

Hội thảo đã thảo luận sôi nổi về những giải pháp, sáng kiến thành phố thân thiện với trẻ em; chia sẻ kinh nghiệm và các bước tiếp cận nhằm thực hiện sáng kiến TP Đà Nẵng thân thiện với trẻ em; đưa ra các giải pháp cho trẻ em trong bối cảnh đô thị và di cư từ góc nhìn của các địa phương…

“Thành phố thân thiện với trẻ em” là một trong những sáng kiến tiêu biểu, là dự án thu hút 3.300 thành phố trên thế giới tham gia. Bà Lesley Miller – Phó Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam nhìn nhận, sáng kiến góp phần quan trọng trong việc thực hiện quyết sách, các văn bản hướng dẫn pháp luật về trẻ em và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội có lồng ghép các vấn đề về quyền trẻ em.

XUÂN QUỲNH

Tin cùng chuyên mục