Kinh tế

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu bài viết Báo SGGP nêu về phát triển thị trường cacbon

SGGPO
Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu bài viết “Thúc đẩy phát triển thị trường cacbon”, đánh giá trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước. Bài báo do Báo SGGP phản ánh.

Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa. Ảnh: CAO THĂNG

Hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng Hòa. Ảnh: CAO THĂNG

Trước đó, Báo Sài Gòn Giải phóng ngày 30-10 có bài viết “Thúc đẩy phát triển thị trường cacbon”, trong đó có nội dung, phát triển thị trường cacbon thông qua công cụ tài chính như thuế, mua bán cacbon là biện pháp hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính… Giải pháp định giá phát thải cacbon mở ra nhiều hướng đi mới trong bảo vệ môi trường, buộc các cơ sở sản xuất phải đầu tư giảm thiểu khí nhà kính hoặc trả tiền để mua tín chỉ cacbon…

Do đó, cần có một sàn giao dịch chính thống, uy tín để các doanh nghiệp tìm đến hợp tác và để xây dựng được thị trường cacbon, Chính phủ cần hỗ trợ thông tin về công nghệ, chính sách, kỹ thuật nhiều hơn cho doanh nghiệp…

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục