Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai

SGGPO

Tối 21-5, tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh và lễ công bố, đón nhận bằng Di sản thiên nhiên, di tích lịch sử văn hoá tiêu biểu. 

 

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai  ảnh 1 Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu

Tại buổi lễ, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai điểm lại lịch sử hào hùng của tỉnh Gia Lai cũng như những thành tựu mà tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng, biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Gia Lai đã kiên trì phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu rất đáng trân trọng, tự hào, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai  ảnh 2 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Gia Lai lưu ý một số nội dung trọng tâm.

Trước hết, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục gìn giữ, củng cố và vun đắp cho khối đại đoàn kết các dân tộc, tính thống nhất trong Đảng bộ và cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận giữa các dân tộc; thực hiện tốt lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau".

Quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, trong đó có việc hiện thực hóa 17 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Tập trung triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; hoàn thành việc tiêm vaccine cho các nhóm đối tượng, trong đó có trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo kế hoạch và hướng dẫn của Bộ Y tế và mục tiêu của Chính phủ đã đề ra.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì dân, gần dân, trọng dân gắn với tăng cường năng lực, phẩm chất của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu. Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tụy, đam mê, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ. Phát huy tinh thần dân chủ, kỷ cương; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai  ảnh 3 Tỉnh Gia Lai đón nhận bằng Di sản thiên nhiên
Thứ ba, làm tốt công tác quy hoạch theo hướng phát triển bền vững. Đa dạng hóa, huy động tối đa, hiệu quả các nguồn lực xã hội để phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược có trọng tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa, kết nối vùng và vươn ra thế giới.
Tiếp tục khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tập trung đầu tư phát triển du lịch, năng lượng tái tạo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; chú trọng phát triển công nghiệp chế biến. Phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 vừa được ban hành.
Quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp áp dụng khoa học, công nghệ cao theo chuỗi chế biến, bảo quản, tiêu thụ, liên kết, giảm thiểu tình trạng dư thừa sản phẩm khi được mùa, rớt giá… ảnh hưởng đến đời sống đồng bào. Tập trung ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi. 
Thứ tư, quan tâm phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc vào tháng 11-2021. Phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng anh hùng, tinh thần yêu nước của đồng bào các dân tộc.
Tập trung giữ gìn, phát triển và khai thác các giá trị văn hóa bản sắc độc đáo như lễ hội Pơ Thi, Mừng lúa mới, Mừng nhà rông…, các điệu múa dân gian và các loại cồng chiêng, tù và, đàn đá, đàn goong, tơ rưng…; bảo vệ và phát huy giá trị khảo cổ về thời đại Sơ kỳ Đá cũ cách đây 80 vạn năm tại địa phương.
Gắn phát triển văn hóa với du lịch và tăng tính kết nối vùng. Có kế hoạch cụ thể, hiệu quả bảo vệ, phát triển rừng, bởi nói đến văn hóa Tây Nguyên là nói đến văn hóa gắn với rừng. Khuyến khích đầu tư mạnh mẽ cho y tế và giáo dục, chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao. Hoàn thiện mạng lưới an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người yếu thế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập tỉnh Gia Lai  ảnh 4 Tỉnh Gia Lai đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia

Thứ năm, củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tây Nguyên, trong đó có Gia Lai được xác định giữ vai trò quan trọng về quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội cần đặt trong sự bảo đảm về quốc phòng, an ninh, tăng cường đối ngoại; chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Phát huy mạnh mẽ vai trò, vị thế của Gia Lai trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia.

HỮU PHÚC

Tin cùng chuyên mục